Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Bà ngoại

Bài: KTS TRần Bình; Ảnh: KTS Trần Bình

bangoaibà rất nghèo, bà cũng rất giàu
bà không biết chữ,  bà cố không cho ngoại đi học vì sợ bà viết thư cho trai
khi tôi biết hiểu thì bà đã chọn cho mình cái quán để  thực hiện ước mơ cho cháu

vui bà khóc, buồn bà cũng khóc
bà ngoại – cái vựa lúa chứa đựng những cảm xúc đời thường
bà ngoại – dạy tôi làm kiến trúc sư biết xây tường bằng đất sét
 
mặt trời mọc ở hướng tây, hoa lại nở lúc ban chiều

ngoai2 ngoai3