Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Noël 2009

Ảnh: Ngô Đình Trúc

noel090

noel091 noel092
noel093 noel094