Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Noël 2008 - Thông rơm & tổ chim

Bài: Đình Thọ; Ảnh: Ngô Đình Trúc
Thiết kế được đăng trên tạp chí Nội Thất số - 15/12/2008 - Mùa an lành

noel081

noel082 noel083 
 noel084  noel085