Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Nhiếp ảnh gia Phan Quang - BST áo tắm của Huỳnh Phú Tân

Ảnh chụp tại văn phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình - 08/2008
Người mẫu: Ngọc Quyên - Quang Hòa

aotam1

aotam2 aotam3
aotam4 aotam5