Văn Phòng Kiến Trúc Sư Trần Bình

Tôi là người Việt

Bài: Theo Hòai Sơn
Quốc sử lớp nhì -1965

danhcho

Tôi là người dân Việt, sinh giữa lòng đất nước tổ - tiên tôi.

Nước tôi là một nước bé nhỏ ở ven bờ bể cả, có núi lớn làm thành, sông sâu làm lũy,có những danh-lam  thắng-cảnh trang-hòang.

Dân tôi là một giống dân hiền-lành  nhưng quả-cảm, kiên-nhẫn và kiêu-hùng, một giống dân giàu tình-cảm và nhân-đạo.

Tôi yêu nước tôi, tôi mến dâ-tộc tôi, lòng yêu mến của tôi vô lượng vô biên, thiêng-liêng  cao-cả. Vì nước tôi la nơi chôn nhau cắt rún của tôi, vì dân tôi đã biết giữ-gìn đất nước tôi.

Tôi sống trên mảnh đất tổ-tiên tôi đã sống, tôi thở không-khí của tổ-tiên tôi đã thở; những đồi núi sông ngòi, những cỏ cây hoa lá, đâu đâu cũng phảng- phất in hình dấ-vết tổ-tiên tôi.